Детектори газу - загальні правила монтажу
 • У наведеній нижче таблиці вказана висота монтажу для зони дифузії газів без збурень і перешкод (тобто, виходячи з можливого відсутності нагнітання повітря, протягів, механічних перешкод, впливу рухаються людей, транспортних засобів тощо), у приміщеннях правильної форми .
 • Рекомендована відстань від потенційного джерела викиду газу (беручи до уваги вищевикладене): як можна ближче до потенційного джерела, але не далі 8 м, якщо в таблиці нижче або в інструкції з обслуговування даного детектора не вказано інше відстань.
 • Висота монтажу, зазначена у наведеній нижче таблиці, відповідає відстані, оціненим до рівня впуску повітря в вимірювальну камеру детектора після його встановлення.
 • Зазначена висота і відстань від потенційного джерела не враховує специфічних особливостей приміщень або контрольованих зон, а також умов експлуатації і непередбачених подій (наприклад, актів саботажу, вандалізму і т.п.)
 • Висота монтажу у випадку інших (не зазначених у таблиці) газів - в технічних даних або інструкціях з обслуговування детекторів.

Рекомендований МОНТАЖ:

 • далеко від сонячного світла і джерел тепла;
 • в місці з належною вентиляцією - у вихідному потоці повітря;
 • в місці, не піддається безпосередньому впливу: зовнішнього повітря, водяної пари, води або інших рідин, жирних випарів, газів згоряння, пилу тощо;
 • поза зон з небезпекою механічних ударів, вібрацій, за межами дії сильних електромагнітних полів;
 • в місці, де забезпечений доступ до детектора (як мінімум, 15 см вільного простору навколо детектора) - для можливості сервісного обслуговування в майбутньому.

 КРІМ ТОГО:

для газів ЛЕГШЕ повітря (позначених буквою "L" в таблиці) -

 • ЗАВЖДИ вище верхнього краю дверей або вікон;
 • далеко від отворів припливної вентиляції та вікон;
 • в місці, НЕ відокремленому від потенційного джерела викиду газу перепоною вище 30 см, (наприклад, балка, стельові кесони)

для газів ВАЖЧІ повітря (позначених буквою "H" в таблиці)

 • НЕ над заглибленнями в підлозі;
 • далеко від дверей;
 • в місці, НЕ відокремленому від потенційного джерела викиду газу сходинками, порогами вище 30 см, каналами в підлозі і т.п.
ТИП/МОДЕЛЬ ГАЗ обнаружения – калибровочный РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА
DEX-, DG-1... метан (природный газ) „L” не ниже 30 см от потолка
  пропан, бутан „H” 30-50 см над уровнем ОСНОВАНИЯ
  ацетилен „L” не ниже 30 см от потолка
DEX-, DG-, WG-22... окись углерода не ниже 200см )*
DEX-, DG-3... спирты, бензол, толуол, ксилол „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ )*
DEX-, DG-4... аммиак „L” не ниже 30 см от потолка)*
DEX-, DG-5... сероводород „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ
DEX-, DG-6... фреоны „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ
DEX-, DG-7... водород „L”  не ниже 30 см от потолка, как раз над потенциальным источником газа
DEX-80.K аргон, двуокись углерода „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ
DEX-, DG-9.E... кислород примерно 180-200 см. над уровнем основания
DK-1(2).../gz метан (природный газ) „L” не ниже 30 см от потолка
DK-1(2).../pb пропан-бутан (сжиженный) „H” 30-50 cm над уровнем ОСНОВАНИЯ, не далее 4 м от потенциального источника
DDCO... окись углерода („угарный газ”) 180-200 cm от потолка, не далее 6 м от потенциального источника
AirTECH... двуокись углерода CO2 „H” 30-50 см над ПОЛОМ – для диапазона измерений 3% или выше, примерно 200 см над полом – для диапазона
измерений 0,3% или 0,6%

*) Для детекторів, призначених для захисту робочих місць (при калібруванні на рівні значень, що відповідають значенням NDS або NDSCh) монтаж слід виконувати на висоті голови дорослої людини / працівника, приблизно 150-180 см над рівнем підстави.

    Наведені дані носять виключно загальний і приблизний характер. Не враховується специфіка місця установки і вимог, що пред'являються до системи виявлення газів. Не слід вважати ці дані єдино вірними і обов'язковими. Для правильного розміщення детекторів та інших елементів системи виявлення газів необхідно ознайомитися з будівельним проектом, що стосуються контрольованого приміщення або зони, проаналізувати характеристики та призначення приміщень, потенційні джерела газової загрози, уточнити, наскільки швидко і ефективно діятиме система виявлення, зібрати дані про користувача системи. Практичний досвід свідчить, що швидше і простіше всього отримати достовірну інформацію шляхом огляду на місці майбутнього об'єкта застосування системи виявлення із залученням до цього огляду компетентного фахівця.

також читайте

Безпечна газова котельня

Активна система безпеки газового обладнання типу GX.

Газоаналізатори

Варто відзначити, що газоналізатори, пропоновані вітчизняному споживачеві компанією...

Газові сигналізатори GAZEX

Переносні газові сигналізатори, датчики газу і газосигналізатори GAZEX застосовуються для...

Газосигналізатори фірми GAZEX

Газосигналізатори мають широке розповсюдження не тільки в хімічних лабораторіях, промислових...

Датчики витоку газу, сигналізатори газу GAZEX (Газекс)

З кожним днем сигналізатори газу стають все популярнішими і для цього є підстави.

Датчики газів GAZEX

В Інтернет-магазині компанії "Стамар-Крокус" в Києві Ви маєте можливість купити датчики...

Детектори газів GAZEX

За допомогою детекторів газу виробництва фірми GAZEX, пропонованих компанією...

Про компанію "GAZEX"

GAZEX - це високоспеціалізоване підприємство, що займається виробництвом детекторів, вимірників і...

Сигналізатори загазованості GAZEX

Сигналізатори загазованості - це високоточні прилади для здійснення газового аналізу, що...